ಹೊರನಾಡ ಕನ್ನಡಿಗರು
Havyaka Association of Americas : HAA ಸಮ್ಮೇಳನ : ಹವ್ಯಸಿರಿ 2022 : ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ : ಈ ಸಣ್ಣಕಥಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಹುಮಾನ ಗೆಲ್ಲಿ!

ಅಮೇರಿಕಾ ಹವ್ಯಕರ ಒಕ್ಕೂಟದ (HAA) 19ನೇ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಜುಲೈ 2-3 ಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಬೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿದೆ. ಸಮ್ಮೇಳನದ