ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ಸರ್ಫೇಸಿ ಕಾಯ್ದೆಯಂತೆ ಕಾಫಿ ತೋಟ ಹರಾಜಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎದುರು ಕಾಫಿ ಬೆಳಗಾರರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

 ಮೂಡಿಗೆರೆ: ಸರ್ಫೇಸಿ ಕಾಯ್ದೆಯಂತೆ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಲವಂತದಿಂದ ಕಾಫಿ ಬೆಳಗಾರರ ಸಾಲ ವಸೂಲಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಕಾಫಿ ತೋಟ ಹರಾಜು