ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ನಿರಂತರ ಆಚರಣೆಯಾದಾಗ ಭಾಷೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉತ್ತಮ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು:  ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ನಿರಂತರ ಆಚರಣೆಯಾದಾಗ ಭಾಷೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರಸು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ